Znajomość prawa jest bardzo ważna i pozwala w mądry sposób korzystać z przysługujących uprawnień. Podobnie jest z wiedzą na temat finansów, mimo, że ustalenia te nieustannie się zmieniają, to w wielu przypadkach są bardzo ważne dla podatników i bezpośrednio ich dotyczą. Jedną z takich rzeczy jest zerowy PIT dla młodych. Ustawa, która go dotyczy obowiązuje od 01.08.2019 r., a wynikające z niej prawa przysługują osobom fizycznym, aż do ukończenia 26 roku życia. O czym mówi ustawa i co się w niej znajduje? Sprawdźmy!

PIT dla młodych – ulga podatkowa

Zgodnie z prawem oznacza to, że przychody osób poniżej 26 roku życia są wolne od podatku dochodowego. Ulga ta dotyczy osób mających umowę o pracę lub zlecenie, nie dotyczy jednak pracowników zatrudnionych w ramach umowy o dzieło, ani tych prowadzących własną działalność gospodarczą.

Ulga obowiązuje niezależnie od liczby posiadanych umów i płatników, należy jednak pamiętać, że aby ją uzyskać łączne, roczne dochody ze wszystkich prac nie mogą przekraczać 85 528 zł. Jeśli tak się stanie, dana osoba nie zostanie zwolniona z podatku. W praktyce oznacza to, że osoba poniżej 26 roku życia, która zarabia miesięcznie 7127 zł brutto przez 12 miesięcy zarobi dokładnie 85 528 zł i nadal będzie zwolniona od podatku. Jednak jakiekolwiek przekroczenie tej kwoty uniemożliwi uzyskanie ulgi.

Podatek PIT a pozostałe składki

Należy pamiętać, że ulga dla młodych nie zwalnia z obowiązku opłaty składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz w przypadku osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na Narodowy Fundusz Zdrowia.

PIT dla młodych – korzyści

Obowiązująca od 01.08.2019 r. ustawa niesie korzyści przede wszystkim dla uczniów i studentów zatrudnionych na umowę zlecenie, którym dzięki temu uda się zarobić więcej. Jest ona również korzystna dla samych przedsiębiorców, dla nich bowiem jeszcze bardziej opłacalne stało się zatrudnianie osób poniżej 26 roku życia. Zwolnienie od podatku dochodowego i związane z nim wyższe zarobki mogą również w pewien sposób motywować młodych ludzi do podjęcia pracy jeszcze podczas nauki w szkole średniej lub w czasie studiów.