Specustawa – co daje pracownikom?

Uchwalona została 2 marca 2020 r. na wskutek rosnącego zagrożenia pandemią wirusa COVID-19, a zawarte w niej akty prawne mają na celu regulowanie różnych aspektów życia społecznego. Specustawa obowiązuje od 8 marca, jej wprowadzenie umożliwiło regulację praw oraz obowiązków zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zawarte w niej zostały także dodatkowe prawa i obowiązki jakie otrzymali pracodawcy oraz pracownicy. Co do nich należy i jak w czasach pandemii wygląda praca w przedsiębiorstwach? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź.

Uprawnienia pracodawcy – Specustawa

Zgodnie z zawartymi w niej artykułami, pracodawca ma prawo zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie z domu (oczywiście dotyczy to jedynie zawodów, które mają taką możliwość). Praca, która wykonywana jest poza biurem może zostać skontrolowana, a także zweryfikowana w zakresie działań jakie podjął pracownik. Specustawa wskazuje również na to, że pracodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji odsyłając pracownika do domu.

W Specustawie uwzględnione zostały również zasady dotyczące delegowania pracowników w podróże służbowe. W związku z tym, że pandemia COVID-19 dotknęła większości państw na świecie, konieczne było nadanie pracownikowi prawa, zgodnie z którym może on odmówić wyjazdu, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Nowe zasady dotyczące urlopów

To kolejny niezwykle ważny punkt, w którym przedstawione zostały zmiany w zakresie urlopów zarówno wypoczynkowych, jak i obowiązkowych. Zgodnie, z którymi pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusowe wolne, jeśli posiada on niewykorzystany urlop z roku poprzedniego. Obowiązek ten nie dotyczy pracowników, którzy mają do wykorzystania jedynie urlop bieżący.

Pracownicy mający dzieci, które nie ukończyły jeszcze 8 roku życia mają również prawo do skorzystania z zasiłku. Zasiłek ten może być im przyznawany przez dwa tygodnie w okresie, w którym zamknięte zostały żłobki, przedszkola oraz szkoły. Pracownicy, którzy chcą skorzystać z takiego zasiłku opiekuńczego muszą złożyć wniosek do ZUS.

Regulacje zamieszczone w Specustawie mają na celu wprowadzenie rozwiązań, które pomogą w zapobieganiu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19.