Księgowość Uproszczona

Księgowość uproszczona – księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej
1 200 000 euro.

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zarządzasz mikro lub małym przedsiębiorstwem, nie jesteś zobowiązany do prowadzenia obszernej dokumentacji księgowej. Stąd też, nasze biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie księgowości uproszczonej, kierując się wieloletnim doświadczeniem oraz wysokimi kwalifikacjami.

Oferta obejmuje między innymi prowadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej i sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych. A także prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych. Odpowiednio dobieramy formę opodatkowania, które dla mniejszych przedsiębiorstw odbywają się na podstawie Karty Podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego, dlatego też zajmujemy się również ich przygotowaniem.

Ponadto, wśród naszych usług znajduje się doradztwo podatkowe, wspierając właścicieli firm w zakresie zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zespół Biuro Rachunkowe Abicus.