Księgowość Na Zasadach Ogólnych

Księgowość Na Zasadach Ogólnych. Zasady ogólne – opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych jest zasadniczo wyborem podatnika. Z tym, że dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego forma ta jest jedyną dopuszczalną formą opodatkowania.

Ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona może być w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wyłącznie dla osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych) bądź ksiąg rachunkowych. Podstawą opodatkowania jest faktycznie osiągnięty dochód.

Świadczone przez nasze biuro rachunkowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości na zasadach ogólnych, proponowane są jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Jak również spółkom partnerskim, jawnym oraz cywilnym. Jest to najlepsze rozwiązanie w szczególności dla firm, które dopiero pojawiły się na rynku i jeszcze nie posiadają ugruntowanej na nim pozycji.

Zajmujemy się prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów, która stanowi podstawę księgowości prowadzonej na zasadach ogólnych. Ponadto, sporządzamy roczne deklaracje i zaliczki podatkowe, nie zapominając o uwzględnieniu innych źródeł dochodu Klienta. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tej formy księgowości, nasza wykwalifikowana kadra oferuje również doradztwo podatkowe. Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z naszymi usługami.

Zespół Biuro Rachunkowe Abicus.