Wiele firm decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym, ponieważ niesie to ze sobą wiele korzyści. Warto jednak wiedzieć jak powinna wyglądać taka współpraca, w ten sposób uda się uniknąć nieporozumień i zadbać o lepszy kontakt.

Co wchodzi w zakres obowiązków biura rachunkowego?

Wszystko zależy od rodzaju współpracy, który należy ustalić na samym początku i zapisać w umowie. Jednak najogólniej można powiedzieć, że do obowiązków biura rachunkowego należy doradztwo biznesowe, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach podatkowych, sporządzanie i weryfikowanie umów cywilnoprawnych, a także audytów. Do świadczonych usług należy również prowadzenie ksiąg firmowych, jednak trzeba pamiętać, że za ich nierzetelne prowadzenie i rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a księgami odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca.

Jak powinna wyglądać współpraca z biurem rachunkowym?

Jeśli chcesz, aby przebiegała ona prawidłowo to obie strony powinny ze sobą współpracować i wzajemnie sobie pomagać. Dlatego pamiętaj o tym, żeby:

– Poświęcić swój czas: mimo tego, że zlecasz komuś wykonywanie obowiązków, to w wielu kwestiach konieczna jest wzajemna współpraca. Jeśli jeszcze przed podpisaniem umowy wiesz, że nie będziesz mieć czasu na konsultacje, to wyznacz pełnomocnika, który w tym pomoże.

– Pilnuj terminów: nie dostarczaj ważnych dokumentów na ostatnią chwilę. Twoje spóźnienie prawdopodobnie nie pozwoli uregulować zobowiązań na czas, co może nieść negatywne konsekwencje.

– Zaangażuj się: zrób listę pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedzi, w ten sposób spotkanie nie pójdzie na marne, a Ty zyskasz niezbędną wiedzę.

Wiedząc już co powinien robić przedsiębiorca, aby współpraca z biurem rachunkowym przebiegała prawidłowo, sprawdźmy jakie obowiązki ma druga strona.

– Dostępność: firma, którą zatrudniamy powinna w jak najszybszy sposób odpowiadać na pytania zadane przez klientów i pomagać w podejmowaniu decyzji finansowych.

– Rzetelność: biuro rachunkowe powinno sprawić, że firma, która je zatrudnia czuje się pewnie i wie, że może mu zaufać w kwestiach finansowych.

Warto pamiętać, że podstawą każdej współpracy jest dobra komunikacja i wzajemne zaufanie zabezpieczone odpowiednimi dokumentami.