Każda osoba pracująca zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Zgodnie z polskim prawem funkcję płatnika pełni pracodawca, który co miesiąc musi przekazać określoną kwotę (która odliczana jest od pensji zatrudnionej osoby) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS to jednostka państwowa posiadająca osobowość prawną, do której obowiązków należy:

  • Gromadzenie składek przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne, a także społeczne.
  • Dystrybuowanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pracodawca zobowiązany jest do opłacania za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wszystkich składek zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także społecznych(chorobowych, wypadkowych, rentowych oraz emerytalnych).

Czy pracownik ma prawo wiedzieć jakie składki opłaca za niego pracodawca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?

Tak, pracodawca ma obowiązek wydania informacji rocznej zatrudnionym w jego firmie osobom. W takim dokumencie powinny zostać zawarte informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Muszą być to zarówno dane dotyczące wysokości składek jakie zostały odciągnięte w każdym miesiącu, a także o przerwach w ich odciąganiu (jeśli takie miały miejsce).

Dlaczego pracodawca musi udostępniać pracownikom informację roczną?

Ponieważ mimo tego, że osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie nie muszą pamiętać o opłacaniu składek w ZUS (robi to za nich pracodawca), to w razie gdyby składki nie zostały uregulowane na czas konsekwencje tego czynu ponosi pracownik. Otrzymując informację roczną pracownik może sprawdzić czy firma właściwie reguluje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Kiedy pracodawca nie musi udostępniać informacji rocznej?

Niektóre firmy na bieżąco przekazują zatrudnionym osobom dane z raportów, które każdego miesiąca przekazywane są do ZUS-u. W takim przypadku są oni zwolnieni z przygotowania informacji rocznej. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji firma w razie potrzeby musi udostępnić dane na prośbę pracownika.