Jak anulować fakturę VAT?

Chwila nieuwagi wystarczy, żeby popełnić błąd na wystawionej fakturze, oczywiście istnieje możliwość naniesienia korekty, jednak często lepszym rozwiązaniem jest jej anulowanie. Zmiany wprowadzone w przepisach umożliwiają wykonanie tej czynności, należy jednak pamiętać, że jest ona możliwa tylko w konkretnych przypadkach. Poniżej możesz sprawdzić w jakich!

Anulowanie faktury VAT – zasady

Mimo, że proces ten nie jest skomplikowany, to aby móc go wykonać muszą zajść następujące okoliczności. Faktura VAT nie może zostać zrealizowana, a także nie może trafić do obrotu prawnego – czyli nie może zostać dostarczona odbiorcy. Oba te czynniki sprawiają, że dokument ten nie jest uznawany za wystawiony. Sytuacja ta dotyczy również faktury VAT, która razem z towarem została wysłana do klienta, który miał dokonać płatności przy odbiorze, ale tego nie zrobił, a co za tym idzie, nie odebrał przesyłki. Tak samo rozpatrywana będzie sytuacja, w której klient złożył zamówienie, ale zrezygnował z niego zanim jeszcze przesyłka została do niego wysłana.

Jak anulować?

Wymienione powyżej czynniki są podstawą do anulowania dokumentu, aby to zrobić należy przekreślić oryginał oraz kopię dokumentu, a następnie postawić pieczątkę, datę oraz podpis potwierdzający wykonanie tej czynności. Warto również dodać na unieważnionym dokumencie krótką notkę z informacją, dlaczego go anulowano. Takie oznaczenie znacznie ułatwi jego identyfikację w przyszłości. Należy również pamiętać, że takiego rachunku, ani jego kopii nie można wyrzucić, musi zostać w dokumentacji, inaczej numeracja pism w księgowości straci ciągłość.

Kiedy wystawić fakturę korygującą?

We wszystkich pozostałych przypadkach – najczęściej, gdy wystąpią błędy w zakresie liczby towarów, ceny jednostkowej netto, ceny brutto, a także całej wartości łącznie. Korekta będzie też konieczna, gdy zawarte na rachunku upusty i zniżki są niezgodne z obowiązującymi. Podsumowując, celem korekty jest naniesienie zmian tak, aby kwota zawarta na rachunku była zgodna z kwotą rzeczywistą.