Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń

Księgowość fundacji i stowarzyszeń:

Nie tylko przedsiębiorstwa wymagają prowadzenia dokumentacji księgowej. Dotyczy to również fundacji i stowarzyszeń, które każdego roku muszą przedstawić sprawozdanie finansowe, uwzględniające zarówno przychody, straty, jak i wydane fundusze. Warto to zadanie powierzyć zewnętrznej firmie, która dokładnie oraz terminowo przygotowuje niezbędne dokumenty, pozwalając Klientowi skupić się na prowadzeniu działalności.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się przygotowywaniem przelewów na zobowiązania podatkowe, a zarazem wyliczaniem ile powinny wynosić comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Wzorując się na odpowiednich ustawach oraz kodeksach z ustawodawstwa polskiego, przygotowujemy kompletną politykę rachunkowości, aby znacznie ograniczyć szanse powstania jakichkolwiek komplikacji w finansach stowarzyszenia, czy też fundacji.