Biuro prawne - zakładanie spółek

Proponujemy naszym Klientom usługi w zakresie kompleksowej pomocy prawnej i organizacyjnej przy tworzeniu wszystkich rodzajów spółek:

Kapitałowa

 • z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)
 • akcyjna

Osobowa

 • jawna
 • partnerska
 • komandytowa
 • komandytowo-akcyjna
 • cywilna

Pierwszym etapem współpracy przy założeniu spółki jest wskazanie wad i zalet poszczególnych rodzajów oraz doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy działalności .Następnie, jeżeli założenie spółki tego wymaga, doradzamy w zakresie PKD - zarówno niezbędnych w momencie tworzenia, jak i przydatnych w kontekście wieloletniego funkcjonowania firmy.

Kolejnym etapem założenia spółki jest zebranie niezbędnych informacji w zakresie przyszłego podmiotu. Dowiadujemy się jakie są oczekiwania Klienta w zakresie przyszłych kompetencji, decyzyjności i obowiązków poszczególnych wspólników czy też członków innych organów podmiotu, uzyskujemy informacje w zakresie aportów, udziałów, akcji, podziału zysku, dopłat, udziałów uprzywilejowanych itp. Wskazujemy wady i zalety poszczególnych decyzji Klienta oraz możliwości prawne ich zastosowania. Proponujemy i uzasadniamy rozwiązania dopasowane do wymagań konkretnego Klienta, struktury podmiotu i rodzaju działalności. Na tym etapie założenia spółki opracowujemy jej umowę.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji przygotowujemy całościowo dokumentację rejestrową. Przygotowujemy statuty, oświadczenia, listy, protokoły, dokumenty KRS wraz z załącznikami, dokumenty do urzędu statystycznego, skarbowego, do ZUS-u.

Nasze działania (monitoring sprawy) kończą się w chwili zarejestrowania podmiotu (wpisu do KRS) oraz uzyskania dla spółki numeru NIP oraz REGON.Udzielamy wsparcia podmiotom z terenu całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Cennik

      SPÓŁKI OSOBOWE SPÓŁKI KAPITAŁOWE
  Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo  - akcyjna Spółka z o.o. Spółka akcyjna
    Opracowanie umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów
Przygotowanie przez naszych doradców formularzy urzędowych i złożenie ich do odpowiedniego organu w celu rejestracji nowego podmiotu w: Przygotowanie formularzy i złożenie ich do odpowiedniego sądu gospodarczego w celu rejestracji nowego podmiotu w : 
  Ewidencji Dzialalności Gospodarczej (EDG)                     Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  Urzędzie Statystycznym (REGON)                     Urzędzie Statystycznym (REGON)
  Urzędzie Skarbowym (VAT i NIP)                     Urzędzie Skarbowym (VAT i NIP)
Prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji nowego podmiotu w urzędach Prowadzenie i monitorowanie procesu rejestracji nowego podmiotu w Sądzie Gospodarczym i w/w urzędach
Dostarczenie odpisu EDG, NIP, REGON Dostarczenie odpisu KRS, NIP, REGON
                 
opłata notarialna       wg taksy notarialnej
opłata skarbowa
 • Opłata za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
 • Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od produktów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego – 170 zł
 • Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP – 21 zł
opłata sądowa 100 zł 200 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
cena netto za usługę 250 zł 700 zł 700 zł 700 zł 700 zł 850 zł 1 000 zł 1 500 zł
opłata za PCC   opłata w wysokości 0,5% wartości umowy za podatek od czynności cywilnoprawnych

Doradztwo wyboru optymalnej formy działalności i opodatkowania dostosowanej do planowanej działalności - 200 zł

Inne usługi

Usługi prawneCena
Założenie księgi wieczystej 250 zł
Wpisanie hipoteki 250 zł
Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 100 zł
Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS 100 zł
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 100 zł
Wniosek o zmianę wpisu w KRS 100 zł
Wnioski do KRS 100 zł
Porada prawna50 zł/sztukę
Sporządzanie pism procesowych od 100 zł
Sporządzanie umów, wniosków itp. od 100 zł
Kierowanie wezwań do zapłaty w imieniu klienta 25 zł
Postępowanie windykacyjne przedsądowe i egzekucja sądowaod 100 zł
Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych 50 zł
Pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania inwestycji (kredyty, leasing, pożyczka, dotacje) indywidualnie
Opracowywanie biznes planów indywidualnie
 • Stawka za sporządzenie opinii prawnej wynosi 20 zł za stronę
 • Stawka za sporządzenie pisma procesowego, umowy, wniosku wynosi 25 zł za stronę