Abonament usług prawnych dla firm

Przygotowaliśmy abonament prawny jako formę regulacji rozliczeń finansowych z realizowanych świadczeń oraz dokładnego zakresu usług. Każdy z pakietów posiada dokładny opis z wyróżnieniem rodzaju oraz ilości świadczeń prawnych w ramach współpracy. Abonament prawny jest wygodą formą korzystania z pomocy prawnej. Pozwala zaplanować wydatki w budżecie firmy dzięki stałej określonej na początku współpracy kwocie miesięcznych opłat. Umożliwiamy – w zależności od potrzeb – poszerzenie abonamentu prawnego.

Pakiet

Usługi prawne

Cena

MINI BIZNES
 • 5 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 1 opinia prawna do 5 stron
 • 5 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
150 zł / m-ąc
STANDARD
 • 10 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 2 opinie prawne do 5 stron każda
 • 5 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 2 umowy cywilnoprawne do 5 stron każda
250 zł / m-ąc
STANDARD PLUS
 • 15 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 2 opinie prawne do 5 stron każda
 • 10 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 3 umowy cywilnoprawne do 5 stron każda
350 zł / m-ąc
STANDARD PREMIUM
 • 20 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 2 opinie prawne do 5 stron każda
 • 10 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 3 umowy cywilnoprawne do 5 stron każda
 • 1 pismo procesowe, administracyjne lub wniosek do 5 stron
450 zł / m-ąc
BIZNES
 • 20 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 2 opinie prawne do 5 stron każda
 • 10 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 5 umów cywilnoprawnych do 5 stron każda
 • 1 pismo procesowe, administracyjne lub wniosek do 5 stron
 • Pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania inwestycji (kredyty, leasing, pożyczka, dotacje)
850 zł / m-ąc
BIZNES PREMIUM
 • 20 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 2 opinie prawne do 5 stron każda
 • 10 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 5 umów cywilnoprawnych do 5 stron każda
 • 3 pisma procesowe, administracyjne lub wnioski do 5 stron
 • Pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania inwestycji (kredyty, leasing, pożyczka, dotacje)
1200 zł / m-ąc
VIP
 • 25 konsultacji lub porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa w sprawach dotyczących działalności firmy w formie telefonicznej lub e – mailowej
 • 3 opinie prawne do 5 stron każda
 • 15 wezwań do zapłaty kierowanych do dłużników w imieniu klienta
 • Pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
 • 5 umów cywilnoprawnych do 5 stron każda
 • 3 pisma procesowe, administracyjne lub wnioski do 5 stron
 • Pomoc w uzyskaniu optymalnego finansowania inwestycji (kredyty, leasing, pożyczka, dotacje)
 • Obsługa spraw KRS
2000 zł / m-ąc

Opłaty KRS

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dniem 01 lipca 2011 roku ulegają zmianie opłaty:

 • od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pobiera się opłatę stałą w kwocie 500 zł
 • od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę stałą w kwocie 250 zł
Wpis stały od wniosku: Podmiot podlegający wpisowi do:
Rejestru przedsiębiorców Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru dłużników niewypłacalnych
Spółki osobowe Pozostałe podmioty
o zarejestrowanie 500 zł 500 zł 250 zł 500 zł 300 zł
o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze 250 zł 250 zł 150 zł 250 zł  
o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców       150 zł  
o wykreślenie z KRS 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 150 zł
o przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł  
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł  
dotyczącego innego postępowania rejestrowego 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedstawia poniższa tabela opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U.96.45.204 z późn. zm.)

Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku zgłoszenia: Wpisu podmiotu do KRS Wpisu zmiany danych Wykreślenia podmiotu z KRS
500,00 zł 250,00 zł 250,00 zł